Zaznacz stronę
 

Telefon: +48 694 874 089

E-mail: institute.engineer@gmail.com

Chcesz zwiększyć kompetencje geotechniczne swoje lub swoich pracowników?

Wpisz swoje imię lub nazwę firmy oraz najlepszy adres e-mail, żeby otrzymać szczegółowe informacje.

Partnerzy:

Klienci:

O nas

Poszerzamy Twoją wiedzę z zakresu projektowania geotechnicznego. W obliczu kryzysu i rosnącej konkurencji w branży budowlanej musisz budować jak najtaniej, jak najszybciej, a jednocześnie bezpiecznie. Ulepszenie procesu projektowania konstrukcji przez komputerowe odwzorowanie jej współpracy z podłożem umożliwia znaczne optymalizacje projektów posadowienia.

Naszą misją jest, chociażby w niewielkim stopniu, przełamanie tendencji braku zaufania do komputerowych systemów obliczeniowych  i przybliżenie programów jako równoprawnych oraz wiarygodnych metod obliczeń inżynierskich. Oferujemy możliwość zapoznania się z wieloma narzędziami do modelowania problemów geotechnicznych – GEO5, ZSoil, PLAXIS, Robot Structural Analysis. Nauczymy Cię jak szybko i sprawnie poruszać się w środowisku oprogramowań, oraz jak poprawnie zamodelować problem. Jeżeli jeszcze nie korzystasz z tego typu oprogramowania, lub w Twojej firmie jest oprogramowanie, ale nie wiesz jak z niego skorzystać – zapraszamy do udziału w najbliższym szkoleniu.

 Ofertę szkoleń dostosowujemy na bieżąco do wymagań i oczekiwań kursantów – szkolimy na indywidualne zamówienia biur projektowych całe zespoły. Na naszym szkoleniu dostaniesz pakiet informacji i doświadczeń podany w przystępny sposób, umożliwiający wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce już na drugi dzień. Zapisz się na kurs już dziś klikając przycisk „rezerwuj” albo sprawdź pełną ofertę wpisując swój adres e-mail w formularzu na górze tej strony.

 

Co uzyskasz po naszym szkoleniu?

 • Umiejętność świadomego wykorzystania oprogramowania stosowanego w analizie konstrukcji inżynierskich w geotechnice.
 • Otwartość na nowy kierunek rozwoju osobistego jakim niewątpliwie jest komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich
 • Zrozumiesz jak dobierać parametry materiałowe do programu
 • Poznasz najnowocześniejsze metody pracy inżyniera
 • Podniesiesz sprawność zawodową i konkurencyjność na rynku pracy
 • Poprawnie ocenisz rezultat obliczeń

Uczestnicy naszych szkoleń pracują na mocnych stacjach roboczych, z zainstalowanym oprogramowaniem geotechnicznym.

Kadra:

Warsztaty prowadzone są zarówno przez pracowników dydaktycznych Politechniki Warszawskiej mających doświadczenie w dydaktyce jak i komputerowym wspomaganiu obliczeń oraz przez zaproszonych specjalistów – inżynierów praktyków.

Czego możesz się nauczyć?

Projektowanie geotechniczne z wykorzystaniem oprogramowania GEO5

Cel: Przeprowadzenie obliczeń inżynierskich oraz modelowania w programie GEO5, analiza zaproponowanych parametrów oraz wyników

 • Wstęp teoretyczny – Parametry wykorzystywane do rozwiązywania problemów projektowych
 • Ćwiczenie – Kotwiona ściana szczelinowa jako obudowa głębokiego wykopu: Wykonanie modelu w programie Ściana projekt oraz Ściana analiza – interpretacja wyników i dyskusja.
 • Ćwiczenie – Stateczność ogólna nasypu na słabonośnym podłożu: Wykonanie modelu nasypu położonego na słabonośnym podłożu, wzmocnionego geosyntetykami w programie Stateczność zbocza – interpretacja wyników i dyskusja.
 • Ćwiczenie – Wyznaczenie sztywności pala: Wykonanie modelu pala w programie Pal CPT – interpretacja wyników i dyskusja.

Projektowanie geotechniczne z wykorzystaniem oprogramowania GEO5 - moduł MES

Szczegóły dotyczące szkolenia już wkrótce!

 

Model HSs w analizie współpracy konstrukcji budowlanych z podłożem

Cel: zamodelowanie konstrukcji posadowionej na podłożu z zastosowaniem modelu HSs

Zagadnienia:

 • Wykład teoretyczny o zastosowaniach modelu HSs
 • Modelowanie podłoża HSs w programie ZSoil
 • Transfer obciążeń ze środowiska Autodesk Robot Structural Analysis do ZSoil
Zsoil 2D/3D Podstawowe

Szkolenie przeznaczone dla osób początkujących w środowisku ZSoil.

Cel: kursant będzie potrafił poprawnie zamodelować i zinterpretować wyniki problemów geotechnicznych w programie ZSoil.

Zagadnienia:

 • Wstęp teoretyczny
 • Analiza i budowa modelu nasypu 2D – budowa nasypu na słabonośnym podłożu aplikacja modeli w programie ZSoil z uwzględnieniem konsolidacji, nasyp zbrojony geosyntetykiem, podłoże wzmocnione kolumnami betonowymi
 • Analiza i budowa modelu fundamentu 3D – bezpośredniego płytowego, płytowo-
  palowego
 • Analiza i budowa modelu ściany szczelinowej 3D jako obudowy wykopu – kompleksowa analiza części podziemnej w tym obudowa głębokiego wykopu wykonywanego metodą podstropową, zabezpieczonego ścianami szczelinowymi z lokalnym wykonaniem kotew
 • Interpretacja wyników obliczeń i dyskusja.
Robot Structural Analysis Geotechnika

Szkolenie przeznaczone zarówno dla osób biegłych jak i początkujących w środowisku Autodesk Robot Structural Analysis. Nie jest wymagane przygotowanie z zakresu wiedzy geotechnicznej.

Cel: kursant będzie potrafił poprawnie zamodelować zagadnienia związane z geotechniką w programie oraz zinterpretować wyniki

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

 • Wstęp teoretyczny
 • Budowa modelu płyty fundamentowej opartej na podłożu sprężystym wzmocnionym
 • Podpory sprężyste oraz o przebiegu nieliniowym – jak modelować barety
 • Prezentacja przebiegu krzywej Siła – Osiadanie pala – jak wyznaczać przebieg
 • Budowa modelu ściany szczelinowej
 • Płyta fundamentowa wypierana przez ciśnienie wody gruntowej – kotwiona mikropalami
 • Zabezpieczenie wykopu – ściana szczelinowa, kotwy, rozpory
PLAXIS 2D

Szkolenie organizowane wspólnie z firmą PLAXIS BV. Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

 • Wykop w środowisku zurbanizowanym
 • Wprowadzenie do programu PLAXIS 2D
 • Ćwiczenie: Zabezpieczenie wykopu w środowisku zurbanizowanym, współpraca konstrukcji
 • Wykład: Model HS i parametry modelu
 • Zabezpieczenie wykopu w środowisku zurbanizowanym, współpraca konstrukcji
 • Modelowanie wód gruntowych w programie PLAXIS
 • Stateczność zbocza oraz nasypu
 • Analiza bezpieczeństwa w programie PLAXIS
 • Odkształcenia oraz stateczność nasypu
 • Złożona analiza przepływ-naprężenia dla konsolidacji nasypu w programie PLAXIS
 • Konsolidacja nasypu
 • Nasyp wzmocniony kolumnami o kontrolowanej sztywności w warunkach z drenażem i bez drenażu
Robot Autodesk Structural Analysis Konstrukcje Żelbetowe

Szkolenie dla osób początkujących w środowisku Autodesk Robot Structural Analysis

Cel: kursant zapozna się z programem w stopniu wystarczającym do prowadzenia własnej analizy zagadnień konstrukcyjnych – modelowanie + interpretacja wyników

Omawiane zagadnienia:

 • Definicja modelu konstrukcji żelbetowej
 • Definicja geometrii płyt żelbetowych
 • Definicja obciążeń
 • Siatkowanie konstrukcji
 • Analiza rezultatów
 • Wymiarowanie konstrukcji
 • Prezentowanie wyników obliczeń
Projektowanie odwodnień i zabezpieczeń przed wodą gruntową wykopów budowlanych

Cel: kursant będzie potrafił poprawnie ocenić warunki wodne dla obiektu oraz zaproponować odpowiednie rozwiązanie odwodnienia lub zabezpieczenia wykopu przed wodą gruntową

Omawiane zagadnienia:

 • Elementy geologii
 • Woda w gruncie – konsekwencje dla przedsięwzięć inżynierskich
 • Przykład – odtworzenie obliczeń i analiz wybranego projektu odwodnienia + prezentacja modelu w programie ZSoil
 • Drenaż poziomy
 • Metody obliczeniowe, użyteczne przy projektowaniu odwodnień
Szkolenie dla twojego zespołu

Dostosuj szkolenie z wybranego tematu/oprogramowania dla swojego zespołu. Jeżeli Twój zespół projektowy liczy więcej niż 5 osób, możemy przyjechać do Twojej firmy w całej Polsce- zapytaj o cenę szkolenia indywidualnego.

Terminy

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o dostępnych terminach szkoleń:

institute.engineer@gmail.com